Hurá za kulturou

Žáci tříd 2A4, 4A6 a 6A8 strávili úterý 24. října na exkurzi estetické výchovy v Praze.

Dopolední část programu byla věnována hudební výchově. Naši druháci se ocitli ve Dvořákově síni v Rudolfinu, kde se zaposlouchali do romantické hudby světoznámých skladatelů. Dvouhodinovým edukačním programem přítomné posluchače provázel Petr Kadlec a Českou studentskou filharmonii řídil Marko Ivanovič. Milým překvapením pro nás bylo poznat mezi hráči absolventa naší školy, hornistu Aloise Stavárka.

Odpolední část programu patřila výtvarnému umění. Ve Veletržním paláci byly pro žáky připraveny komentované prohlídky. Nechyběl ani čas na samostatné obdivování obrazů v této funkcionalistické stavbě.

Zpětná vazba od žáků byla velmi pozitivní. Komise estetické výchovy děkuje třídním učitelům všech zúčastněných tříd za vzornou spolupráci.