Historická procházka Jihlavou

Vybraní studenti tercie a kvarty, kteří se zapojili do projektu Příběhy našich sousedů, absolvovali 13. května historickou procházku Jihlavou.

Procházku spojenou s politickými procesy 50.let vedla Marie Bohuňovská, autorka knihy “Zaváté šlépěje. Osud sochaře Šlezingera”.

Studenti navštívili budovu Vysoké školy polytechnické, kde v minulosti sídlil okresní soud, a následně šli na Ústřední hřbitov k hrobům popravených a pomníku Zaváté šlépěje.