Gymnázium Jihlava na krajské přehlídce SOČ

25. duben 2024 se stal svátkem profesně zapálených a vyhraněných středoškoláků v Kraji Vysočina, kteří v rámci krajské přehlídky Studentské odborné činnosti seznamovali zájemce s tématy své práce a před odbornými porotami obhajovali, vysvětlovali a prezentovali výsledky svého dlouhodobého zájmu a studia. Z možných 18 oborů chyběly v Třebíči pouze obory dva, a to obor 1 matematika a statistika a obor 13 ekonomika a řízení. Četnost prací v ostatních oborech byla různá. Např. v oboru 15 teorie kultury, umění a umělecké tvorby byla obhajována práce jediná; v oboru 3 chemie to byly práce dvě. Na opačné pozici zájmu studentů v Kraji Vysočina byly letos obory s 6 prezentovanými pracemi – 8 ochrana a tvorba životního prostředí, 9 strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design, 11stavebnictví, architektura a design interiérů a 16 historie, ba dokonce se 7 účastníky – 6 zdravotnictví a 14 pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času. A právě v takto nabité konkurenci oborů 6 zdravotnictví a 16 historie soutěžili i jihlavští gymnazisté. Daniel Wiesner (8A8) s prací Žejdlicové ze Šenfeldu a Markéta Přenosilová (5A6) se studií Skolióza a skoliotické držení těla. Oba byli velmi úspěšní, i když tentokrát zůstali těsně pod medailovými stupni, shodně na 4. místě. Oběma srdečně blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.