Geologická exkurze

Poslední dubnový den se třída 2A6 vypravila na geologickou exkurzi na Přibyslavsko.

První zastávka byla v činném lomu v Pohledu, kde jsme se seznámili s těžbou kameniva. Díky našemu geologickému vybavení jsme mohli objevit žulu, rulu, migmatit, pyrit, chalkopyrit, hnědel, sfalerit, arzenpyrit, kalcit.

Na druhé zastávce jsme zkoušeli rýžovat a najít granáty v potoce v Pohledu. Některým šťastlivcům se podařilo najít minerál větších rozměrů, který si s radostí odnesli domů.

Třetí zastávka byla v Dlouhé Vsi na místě, kde se těžilo v šedesátých letech. K nalezení zde byl pyrit, sfalerit, arzenopyrit, pyrhotin, antofylit.

Poslední zastávka byla v Přibyslavi, kde jsme se seznámili s netypickou horninou mylonitem a mohli se projít v podzemní štole pod zámkem.

Stát se na jeden den geologem byl pro nás velmi zajímavý a poučný zážitek.