Francouzská lektorka

Od září učí na naší škole francouzská lektorka Alixia Ghedeir Ahmed. Každý čtvrtek se setkává se žáky z druhých ročníků, z 5A8 a 3A8. Cílem je pravidelné setkávání s rodilou mluvčí v rámci hodin francouzštiny, rozšiřování znalostí o reáliích frankofonních zemí, fonetická podpora aj.

Alixia povede také semináře pro učitele francouzštiny v našem kraji. Intervence lektorů z Grand Est je pokračováním dlouhodobé spolupráce zmíněného kraje s krajem Vysočina (na naší škole je to již osmý lektor od roku 2010).

Bonne continuation!