Den s překladem 2024

Rok se s rokem sešel a opět Filozofická fakulta Ostravské univerzity pořádá pro studenty středních a vysokých škol soutěž Den s překladem. Na výběr je překladatelství z devíti různých jazyků, osmi živých a latiny. Soutěžní ročník se vždy vyhlašuje v říjnu a uzavírá v březnu, tedy nyní. Možnosti, kterou nabízí tato překladatelská soutěž, využil potřetí v latinském jazyce i student GJ Daniel Wiesner (8A8).

Péče o zemřelé a pohřbívání u Egypťanů, to bylo téma letošního Danova textu. Dovolím si citovat z jeho hodnocení: „Překladatel velmi dobře porozuměl latinskému textu a v zásadě bezchybně (nejlépe ze všech) jej přeložil do češtiny, nicméně výsledný dojem z překladu srážejí některé zvolené obraty a slovní spojení, které působí na současného čtenáře příliš archaicky.“ Kdo zná Dana, ví, že se stále s vervou snaží nedáti zahynouti užívání přechodníků v běžné mluvě. Je zřejmé, že se se současnou jednoduchou větnou skladbou nerad sžívá a troufnu si říci, že kdyby snad dříve přechodníků nebylo, určitě by je vymyslel. Využívaje k tomu své široké a květnaté slovní zásoby, hovoří jazykem vzletným, leč v této konkrétní situaci přetavujícím zlato ve stříbro. Dane, blahopřejeme a děkujeme za trvalou výtečnou reprezentaci GJ.