Den nabitý kulturou

22. 3. byl den ve znamení kultury. Žáci tříd 2B4 a 2C4 se zúčastnili exkurze estetické výchovy v Praze.

Po pohodové ranní cestě do hlavního města jsme se ocitli ve Dvořákově síni v Rudolfínu. Zde jsme se zaposlouchali do hudby Petra Iljiče Čajkovského. Studentskou filharmonii řídil Marko Ivanovič a v první části nás seznámil s Čajkovského zpracováním Romea a Julie. Druhá část byla věnována Labutímu jezeru. Velkým překvapením byl výstup sólistky Baletu Národního divadla Nikoly Márové a její podání Odety.

Odpolední část programu patřila výtvarnému umění. Přesunuli jsme se do Veletržního paláce, kde byly pro žáky připraveny komentované prohlídky. Na závěr zbyl čas i na samostatné prohlídky dalších expozic, kde se mohli žáci seznámit převážně s českým uměním 18. – 21. století.

Velmi děkuji studentům, kolegům z estetické sekce i třídním učitelům za vzornou spolupráci.