Dějepisná olympiáda – 53. ročník

Tematické zaměření ročníku: Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí (Čechy, Morava, Slezsko). Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa.

V pátek 1. prosince 2023 se konalo školní kolo  I. a II. kategorie Dějepisné olympiády.

Téma letošního ročníku se týkalo každodennosti a kulturních kořenů českých zemí od dob Cyrila

 a Metoděje po Jana Husa.

Jako vždy byly zadané úkoly koncipovány pestře a zajímavě. Pro úspěšné vyřešení žáci a studenti četli texty z dokumentů, ze kterých vyplývaly úkoly, testy obsahovaly hodně obrázků a fotografií, mapy, doplňovačky, otázky s výběrem odpovědí  atd.

Ve II. kategorii se zúčastnilo 18 studentů. Sedmnáct z nich se stalo úspěšnými řešiteli.

PořadíPříjmení, jménoTřídaBodyProcentaÚspěšnost
1.Rosendorf Agáta4A656 + 993,33Úspěšná řešitelka
2.Nešpor Adam5A652 + 886,66Úspěšný řešitel
3.Wiesner Daniel8A851 + 785,00Úspěšný řešitel

V I. kategorii soutěžilo 11 žáků. Devět z nich se stalo úspěšnými řešiteli.

PořadíPříjmení, jménoTřídaBodyProcentaÚspěšnost
1.Hudec David2A65490,00Úspěšný řešitel
2.Ekrtová Sára3A84981,66Úspěšná řešitelka
3.Aliger Lukáš1A64880,00Úspěšný řešitel

O letošní účast v soutěži byl velký zájem, daný pravděpodobně tematickým zaměřením.

Výsledky této nelehké soutěže jsou tedy výborné. Všem účastníkům děkujeme a vítězům srdečně blahopřejeme a držíme palce v okresním kole.