Bá/snění, re/citace dne 21. 2. 2024

„Každý by měl denně poslouchat trochu hudby, přečíst nějakou báseň, podívat se na dobrý obraz a pokud možno říci několik rozumných slov.“
Johann Wolfgang von Goethe

Své oblíbené texty ve středu 21. 2. 2024 předvedlo 17 účastníků školního kola recitační soutěže.

Jak výstižně a účinně tlumočili autorovy myšlenky, zhodnotila porota ve složení: Mgr. Zdeňka Ryklová, Mgr. Ivana Fexová, Mgr. Filip Konvalinka.
Na vyšším gymnáziu se tentokrát soutěžilo v jediné kategorii, a to od 1. do 4. ročníku. Během dvou hodin zazněla díla jak klasická, tak i současná, a překvapením se stala i vlastní tvorba recitujících.

Jaká byla úroveň soutěže?
Výkony všech soutěžících porotu příjemně překvapily, a ta proto stála před nelehkým úkolem – vybrat ty nejlepší.

Bylo rozhodování těžké?
Porota zohlednila tato kritéria: hlasový výkon, výraz, výslovnost, tempo přednesu, optickou oporu řeči, způsob přednesu, délku recitace, intonaci, kontakt s publikem, přirozenost, frázování a výběr textů.

Všem účastníkům děkujeme a těmto výhercům blahopřejeme:

1. místo: Joel Tkadleček, Polednice
      Emílie Vacková, Vlasy

2. místo: Valerie Karlíková, Když srdce plá
      Amelie Vosková, Studentská slaďárna

3. místo: Lukáš Pacal, Hamlet
      Aleš Havelka, Romance helgolandská