K Bohdalovským rybníkům

Netradičně v neděli dopoledne jsme se vypravili k tradičnímu cíli: Bohdalovským rybníkům. Zajímali nás ptáci, ale těšili jsme se i na kytky a vodní žoužel.

Ve třech lidech jsme v 9:20 odjeli z jihlavského autobusáku, kam jsme se ostatně o necelé čtyři hodiny později i vrátili. Po vystoupení v Rudolci nás čekala obvyklá čtyřkilometrová trasa okolo několika zajímavých vodních ploch. Nad námi létaly jiřičky a vlaštovky a také mnoho volavek popelavých – neklamná známka toho, že místní hnízdní kolonie dobře prospívá.

Hned u prvního rybníčku se nám z dálky ozvala kukačka. Zkusili jsme ji zahoukáním na ruce přivolat – a povedlo se. Za několik minut už létala okolo nás a podezíravě nás pozorovala, což jí ostatně vydrželo po celou naši cestu. V jednu chvíli si sedla na suchý strom a vystavila se tak našim zrakům, podpořeným dalekohledem, na dlouhé minuty pozorování. Tu a tam ji obtěžoval a pronásledoval některý z drobných pěvců, jimž tento hnízdní parazit podkládá svá vajíčka (kukal na nás ovšem sameček).

Další zajímavé pronásledování nám předvedla čejka chocholatá. Ta ráda hnízdívá na podmáčených lukách či okrajích mokřadů a čejčátka jsou pak ohrožována dravci; jednoho takového – nemotorného samečka motáka pochopa – obratná čejka proháněla nad jedním z tamních rybníků: Záhumenným. U něj jsme si také užili kochání se mnoha desítkami prstnatců májových v plném květu.

Zkoušeli jsme i lovit vodní žoužel, ale to se nám tentokrát příliš nedařilo. Nevíme proč. Zkusíme to zase na podzim.


A co jsme viděli a slyšeli:

Koroptev polní
Volavka popelavá
Čejka chocholatá
Káně lesní
Poštolka obecná
Moták pochop
Včelojed lesní
Holub hřivnáč
Holub skalní domácí
Hrdlička zahradní
Labuť velká
Kachna divoká
Polák velký
Polák chocholačka
Kopřivka obecná
Lyska černá
Potápka roháč
Racek bělohlavý
Kukačka obecná
Vrána obecná šedá
Straka obecná
Kavka obecná
Vrabec domácí
Vrabec polní
Zvonek zelený
Zvonohlík zahradní
Stehlík obecný
Pěnkava obecná
Strnad obecný
Strnad rákosní
Budníček větší
Budníček menší
Pěnice černohlavá
Pěnice slavíková
Pěnice hnědokřídlá
Rákosník obecný
Rákosník proužkovaný
Sedmihlásek hajní
Červenka obecná
Sýkora modřinka
Sýkora koňadra
Vlaštovka obecná
Jiřička obecná
Kos černý
Drozd zpěvný
Drozd kvíčala
Rehek domácí
Konipas bílý