Adaptační kurzy prvních ročníků

Od pondělí 18. září do středy 20. září proběhla v rekreačním středisku v Křižanově první vlna adaptačních kurzů pro nově nastupivší žáky naší školy.

Žáci 1A6, 1C4 a 1D4 se při nejrůznějších sportovních, logických a komunikačních aktivitách pokusili důkladně seznámit mezi sebou i se svými třídními učiteli, poznat své silné, ovšem také slabší stránky, ale hlavně se pořádně pobavit.  Součástí stmelování třídních kolektivů bylo také seznámení s činností školního Parlamentu a představení běžného života školy. Velmi příjemnou atmosféru podtrhla i noční hra a velký táborový oheň.