3A8 na festivalu Jeden svět

Ve čtvrtek 11. dubna se vypravili terciáni do Kina Dukla, kde společně zúčastnili mezinárodního lidskoprávního festivalu Jeden svět.

V rámci více než dvouhodinového programu měli žáci možnost zhlédnout projekci zabývající se tématem osobnostní a sociální výchovy a výchovy multikulturního moderního demokratického občana. Poté, co se podívali na tři krátké filmy – o společnosti v Myanmaru, ukrajinských gymnastkách v době válečného konfliktu a o problematice skateboardistů ve městech, měli žáci možnost vést diskuzi k jednotlivým tématům a poznat tak názory či pohledy nejen moderátorů, ale i svých spolužáků.