1A8 na Chaloupkách

V týdnu od 27. 5. do 31. 5. 2024 se třída 1A8 zúčastnila programu „Škola o přírodě“ v pobytovém ekocentru Chaloupky.

Týden byl zaměřený na praktické pozorování přírody. Žáci se věnovali jednotlivým biotopům – lesu, rybníku i potoku, louce a zahradě, a to nejen z pohledu přírodovědce a ekologa, ale i lesníka, zahrádkáře nebo farmáře.

Od pondělí do středy se žáci učili, jak v terénu pracovat, ve čtvrtek a v pátek se věnovali vlastní badatelské otázce.

Program nebyl zaměřen pouze na získávání znalostí, ale také na budování pozitivního vztahu k přírodě a uvědomění si, že je důležité se k ní chovat ohleduplně, neničit ji, ale pečovat o ni a chránit ji.