Bohdalovské rybníky

V sobotu 7. Října 2023, opět k Bohdalovským rybníkům

V nezvyklý den i v nezvyklou hodinu jsme se ve čtyřech dvounožcích a jednom čtyřnožci vydali obejít rybníky mezi Rudolcem a Bohdalovem.

Vyjeli jsme v 11:20 z autobusového nádraží v Jihlavě, krátce před polednem – nic jiného totiž dost rozumně nejelo. Cestou to z oken vypadalo dost slibně: nad rybníčky poletovaly čejky, u břehů postávaly volavky…

Ještě když jsme vystoupili v Rudolci, vypadalo to nadějně. Po střechách, ve vzduchu i v keřích to vydatně štěbetalo, čimčaralo, skřípalo a pískalo. Den byl jako vyšitý, tak jsme se s potěšením vydali obvyklou cestou mezi rybníky Evropsky významné ptačí oblasti… jenže po vodních ptácích, za kterými jsme především šli, jako by se voda zavřela. Ať jsme dalekohledy pátrali jak jsme pátrali, zahlédli jsme jen několik pírek u břehu, pár kormoránů a jedna nebo dvě potápky malé. Snad jen osamělá kopřivka obecná byla trochu zajímavější.

Ani pátrání po vodní žouželi pomocí kuchyňského cedníku nepřineslo žádné zvláštní úlovky. Obešli jsme tedy ještě delší trasou okolo podivné bohdalovské meditační pyramidy a došli do Bohdalova. Z okraje obce jsme zahlédli ještě aspoň mořského orla, kterého nad rybníkem pronásledovalo hejnko kavek, a několik racků bělohlavých.

Těžko říci, proč jsme toho tentokrát viděli tak málo – ale zklamaní jsme nebyli. Prožili jsme se příjemné říjnové odpoledne v pěkné přírodě. Do Jihlavy jsme se vrátili krátce před třetí.