Prohlášení o přístupnosti

Forma uveřejňovaných informací je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), a splňuje všechna pravidla uveřejněná v  příloze této vyhlášky.

Doporučená rozšíření prohlížeče

Dokumenty, které jsou určené ke stažení na zařízení uživatele, jsou zveřejňovány ve formátech bez právních omezení na používání (zpravidla Portable Document Format – PDF – a Office Open XML – DOCX, XLSX).
Ke čtení těchto dokumentů jsou obvykle webové prohlížeče přizpůsobené nebo takové dokumenty lze prohlížet pomocí nástrojů a aplikací, které lze bezplatně stáhnout a používat.

Kontakt na správce webu

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím zasílejte prostřednictvím webového formuláře.