rodič

Europass

Dodatek k osvědčení je dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání.