Povinně volitelné předměty pro 2. ročníky

Vybraný předmět žák studuje ve 2. a 3. ročníku. Některé předměty mohou pokračovat i ve čtvrtém ročníku, pokud se do čtvrtého ročníku přihlásí dostatečný počet zájemců.

Po klepnutí na název se otevře dokument ve formátu PDF s charakteristikou předmětu.

Jazykové

Společenskovědní

Přírodovědné

HARMONOGRAM VOLBY

 • Průzkum zájmu o volitelný předmět
  28. 2. 2023 – začátek průzkumu zájmu o volitelné předměty
  2. 3. 2023 – konec průzkumu zájmu o volitelné předměty
 • Závazná volba volitelného předmětu
  14. 3. 2023 – začátek závazné volby volitelných předmětů
  16. 3. 2023 – konec závazné volby volitelných předmětů
 • Dokončení přihlašování
  po 31. 3. 2023 (zveřejnění nabídky neúplně obsazených VP a studentů, kteří si musí zvolit jiné předměty, doplňující volba VP)

PRŮBĚH VOLBY VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ:

Nejprve proběhne průzkum zájmu. Věnujte mu, prosím, pozornost – může být důležitější než samotná volba (pokud se v průzkumu nepřihlásí dostatek zájemců, nebude předmět do nabídky závazné volby zařazen).

Poté bude upravena nabídka předmětů a proběhne závazná volba.

Po zpracování výsledků závazné volby budou zveřejněny její výsledky a vytvořena nabídka neúplně obsazených seminářů pro studenty, kterým nebylo při přihlášení možné vyhovět (kolize termínů, malý počet přihlášených do předmětu apod.). Ti si individuálně volbu doplní.

JE NEZBYTNĚ NUTNÉ SI DŮKLADNĚ PŘEČÍST ANOTACE PŘEDMĚTŮ, O KTERÉ MÁTE ZÁJEM! POZOR: Anotace některých předmětů jsou z minulých let, popis předmětu platí, ale může v nich být chybně uvedený jiný vyučující. Skuteční vyučující předmětu ve školním roce 2023/2024 budou uvedení ve webovém formuláři pro volbu VP a v přehledu nabízených předmětů na webu (v předběžné volbě možní vyučující, v závazné volbě by to měli být převážně ti, kteří budou VP skutečně učit).

JAK A CO SI KDO VOLÍ:

Přihlašování proběhne pomocí webového formuláře.

Aby bylo možné formulář vyplnit, musíte být přihlášeni ke školnímu účtu Microsoft (@gymnaziumjihlava.cz).

1. ROČNÍKY (MIMO KMENOVÝCH SPORTOVCŮ Z 1C4), 5A8 A 3A6

si do druhého ročníku volí jeden volitelný předmět na dva roky (dvouletý). V případě cizího jazyka nebo programování je při dostatečném počtu zájemců možné v něm pokračovat i v posledním ročníku.

DŮSLEDKY PRO TY studenty, Kteří SE PŘEDBĚŽNÉ VOLBY NEZÚČASTNÍ

 1. Předmět, do kterého se chcete přihlásit, nebude zařazen do závazné volby, protože o něj bude malý zájem.
 2. Jednání je považováno za neplnění studijních povinností.

VOLBA volitelného PŘEDMĚTU JE ZÁVAZNÁ.
V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU NELZE PŘEDMĚT ZMĚNIT!