Šablony pro SŠ a VOŠ II

Název projektu:

Koeficienty vzdělávání II / Coefficients of education II

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013695

Název výzvy:

Výzva č. 02_18_065 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II – MRR v prioritní ose 3 OP

Doba realizace projektu:

1. 9. 2019 – 31. 8. 2021

Aktivity:

 • 2.III/3 Školní psycholog – personální podpora SŠ
 • 2.III/7 c Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – cizí jazyky
 • 2.III/7 g Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – kariérové vzdělávání
 • 2.III/9 Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ
 • 2.III/12 CLIL ve výuce na SŠ
 • 2.III/15 Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ
 • 2.III/20 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Stručný obsah projektu:

Více informací o jednotlivých aktivitách je na stránkách MŠMT.

Zapojení učitelé:

 • Anna Dravecká
 • Alena Dvořáková
 • Lenka Fasorová
 • Naděžda Kosová
 • Martin Krondráf
 • Ondřej Levák
 • Iveta Nečadová
 • Dagmar Němečková
 • Olga Parkanová
 • Šárka Pospíchalová
 • Zdeňka Ryklová
 • Irena Stolínová
 • Pavel Suk