Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost

OPVK

Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost

Číslo projektu:
CZ.1.07/1.1.00/44.0003
Operační program:
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Oblast podpory:
Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách.
Časový rámec projektu:
1. 7. 2013 – 30. 6. 2014

Popis projektu:
Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu přírodovědného a technického vzdělávání na Gymnáziu Jihlava a zároveň v laboratořích a učebnách pomocí nových přístrojů a technologií zaujmout studenty gymnázia a partnerských základních škol v oblasti přírodních věd. Zkvalitnění a zefektivnění výuky se dosahuje především prací v laboratoři. Efektivita práce se žáky ve vybraných prioritních tématech byla zvyšována formou individualizace výuky prostřednictvím kroužků zaměřených na nové poznatky z přírodovědných a technických oborů, rovněž výjezdy na špičková pracoviště v terénu (VŠ, AV a odborná pracoviště) nebo podporou při vzdělávání žáků mimořádně nadaných.

Klíčové aktivity a realizační tým:

 

 • statutární zástupce projektu: Miroslav Paulus
  projektoví manažeři: Lenka Fasorová, Naděžda Kosová
  finanční manažer: Miroslav Paulus
  koordinátoři aktivit: Ladislav Karel, Anna Procházková, Lenka Fasorová, Naděžda Kosová
  ekonom aktivit: Martina Zdarsová
 • KA3 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.
  koordinátor: Lenka Fasorová
 • Přírodovědné bádání a Nové poznatky z přírodovědných oborů:
  pedagogové:
  Lenka Fasorová,
  Milan Dvořák,
  Ladislav Karel,
  Ilona Míšková,
  Jitka Šedivá,
  Martin Krondráf,
  Pavel Procházka,
  Tomáš Krásenský,
  Karel Ryška,
  Petr Česnek,
  Monika Šedivá,
  Anna Procházková,
  Jana Marková,
  Josef Zlámalík,
  Naděžda Kosová,
 • KA4 – Výjezdy na odborná pracoviště a přednášky.
  koordinátor klíčové aktivity: Naděžda Kosová
Výstupy projektu:

 

 • Nové vybavení učeben fyziky, chemie a biologie
 • 132 odučených hodin laboratorních prací, které podpoří teoretickou výuku přírodovědných předmětů.
 • 768 odučených hodin Kroužku Přírodovědného bádání se zaměřením na nové poznatky z oblasti biologie, fyziky a chemie.
 • 324 odučených hodin Kroužku Přírodovědného bádání zaměřeného na motivaci žáků základních škol
 • 15 exkurzí vycházejících z výuky povinných předmětů a vhodně doplňujících učivo o praktické aplikace
 • 15 přednášek pracovníků VŠ, AV a odborníků z praxe vhodně motivující studenty k dalšímu sebevzdělávání v oblasti přírodovědných oborů
 • 274 žáků je zapojeno do povinné výuky v inovovaných učebnách
 • 182 studentů se zúčastní volnočasových aktivit