Our worlds

Název projektu:

Our worlds

Program:

Akreditovaný projekt mobility v programu Erasmus+, oblast školního vzdělávání, klíčová akce 1, výzva 2021

Registrační číslo projektu:

2021-1-CZ01-KA121-SCH-000011091

Doba realizace projektu:

1. 9. 2021 – 30. 11. 2022

Bankovní účet:

CZ3101000001236375810277 / KOMBCZPPXXX

Kontaktní osoba:

Iveta Nečadová

Zapojení učitelé:

Iveta Nečadová, Soňa Jurkovičová, Šárka Pospíchalová, Milan Taláček

Komunikační jazyk:

angličtina


Realizace projektu

„Job shadowing“ učitelů v partnerské škole v Port de Sagunt.


https://www.gymnaziumjihlava.cz/happened/stinovani-26-28-4-2022/