Digitální učební pomůcky

Název projektu:

Národní plán obnovy – digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení
a digitální kompetence

Termín realizace:

1. 1. 2023 – 31. 12. 2023

Finančním zdrojem pro tyto finanční prostředky jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU.

Finanční prostředky je škola oprávněna použít za účelem pořízení digitálních učebních pomůcek – pokročilých digitálních technologií využitelných pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí.