Badatelské centrum pro přírodní vědy

ROP Jihovýchod

Badatelské centrum pro přírodní vědy vzniklo v rámci projektu Badatelská centra pro přírodní vědy CZ.1.11/3.4.00/42.01653.

Badatelské aktivity žáků probíhají na šesti stanovištích.

I. vysokorychlostní kamera

aktivity s kamerou:

 1. Zkouška vystřelovacího padáku [2017]
 2. Opakování zkoušky vystřelovacího padáku [2017]

II. termokamera

 1. Měření termokamerou na Střední škole průmyslové, technické a automobilní Jihlava (Tomáš Krásenský) [2016]
 2. Měření termokamerou v depozitářích Muzea Vysočiny Jihlava v Heleníně (Tomáš Krásenský) [2016]
 3. Měření termokamerou v jihlavských parcích za slunného dne (zeleň, dlažba) (Tomáš Krásenský) [2016]
 4. Horkovzdušný balón (Tomáš Krásenský) [2016]

III. FTIR spektrometr

IV. analýza vzorků

V. mikroskop

VI. vlastnosti světla


Nabídka pro základní a střední školy

 • zajištění odborného programu na jednotlivých stanovištích
 • pozorování a experimenty z fyziky, biologie a chemie
 • podpora nadaných žáků
 • řešení úkolů při zpracovávání odborných prací
 • kroužek pro ZŠ: Optika v praxi – čočky z kapky vody, výroba mikroskopu, využití našeho hvězdářského dalekohledu

Nabídka pro odbornou veřejnost

 • provádění experimentů s využitím dostupného přístrojového vybavení

Nabídka pro veřejnost

 • V rámci Týdne vědy bylo centrum otevřené 8. listopadu 2017 od 14.00 do 17.00.

Další aktivity