Výsledky přijímacího řízení

…pro uchazeče o studium ve školním roce 2020/2021.

Osmileté studium

obor 79-41-K/81

V pondělí 29. 6. 2020 se mohou zákonní zástupci žáků, kteří psali testy jednotné přijímací zkoušky v náhradním termínu, vyjádřit k podkladům pro vydání rozhodnutí v ředitelně školy v době od 8.00 do 12.00.

Šestileté studium

obor 79-41-K/61

V pondělí 29. 6. 2020 se mohou zákonní zástupci žáků, kteří psali testy jednotné přijímací zkoušky v náhradním termínu, vyjádřit k podkladům pro vydání rozhodnutí v ředitelně školy v době od 8.00 do 12.00.

Čtyřleté studium

obor 79-41-K/41

Čtyřleté studium se sportovní přípravou

obor 79-42-K/41