WiFi

V prostorách školy je pro žáky k dispozici bezdrátové připojení k internetu (IEEE 802.11 / WiFi).

SSID: GYMNAZIUM

Přihlašovací údaje (jméno a heslo) použije uživatel ty, které má přidělené pro přihlášení k místní počítačové síti.
Příklad:

uživatel: František Jetel
přihlašovací jméno: fjetel
přihlašovací heslo: Nakyp#68,klenotnictvi-vesely

Přístup k internetu ve škole slouží pro vzdělávací a výchovné účely, je monitorován a filtrován dle školních pravidel.