Přístup na internet (PROXY)

Přístupem na internet vzniká datový záznam, který obsahuje IP adresu a název odesílajícího počítače, datum a čas spojení, adresu cílové webové stránky a technické detaily spojení. Např.:

192.168.0.123 stanice.nase.domena.cz - [20/Feb/2019:12:10:59 +0100] "CONNECT outlook.office.com:443 HTTP/1.0" 200 4351 TCP_MISS:HIER_DIRECT

V záznamech místní počítačové sítě lze v případě oprávněné potřeby identifikovat osobu, která byla v danou dobu na počítač přihlášena.
Záznamy se mažou automaticky po uplynutí lhůty dvou měsíců.