Německý jazyk

Maturitní písemná práce z německého jazyka

Písemnou prací se rozumí vytvoření souvislého textu na úrovni B1 v minimálním rozsahu 200 slov, maximální doporučený rozsah je 220 slov.
Písemná práce trvá 110 minut včetně času na volbu zadání.
Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník.

Ředitel školy stanoví 2 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky, z nichž si žák po zahájení zkoušky 1 zvolí. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání, popřípadě výchozí text k zadání. Součástí výchozího textu k zadání může být i obrázek, graf.

Žák napíše souvislý text na známá témata nebo na témata z oblasti svých zájmů, témata související s běžným životem, prací, koníčky, aktuálním děním. Prokáže, že umí plynule vyprávět příběh nebo v hrubých rysech přiblížit obsah knihy či filmu a vylíčit své reakce, popsat zážitky, události, sny i plány, zdůvodnit své názory a srozumitelně vyjádřit podstatu myšlenky.

Tematické okruhy pro ústní maturitní zkoušku z německého jazyka

 1. Schule und Studium
 2. Medien
 3. Wetter, Jahreszeiten und Naturkatastrophen
 4. Bräuche, Feste und Traditionen
 5. Natur und Ökologie
 6. Familie und Freunde
 7. Literatur in meinem Leben
 8. Stadt und Dorf
 9. Reisen und Tourismus
 10. Essen und Trinken
 11. Mode, Kleidung und Einkaufen
 12. Gesundheit und Krankheit
 13. Sport
 14. Kultur in unserem Leben
 15. Zukunftspläne und Beruf
 16. Die Bundesrepublik Deutschland
 17. Österreich
 18. Die Schweiz
 19. Tschechien
 20. Jihlava und Region Vysočina