Hudební výchova

Profilová část

 1. Nejstarší období dějin hudby (vznik hudby, mimoevropské hudební kultury a jejich vliv na hudbu evropskou, hudba židovská a antická)
  „Měla jsem chlapce, nemám nic“ – jihočeská lidová
 2. Monodiální zpěv duchovní a světský (gregoriánský chorál a jeho vývojové etapy, rytířský zpěv)
  „Žádnij neví jako já“ – chodská lidová
 3. Polymelodický sloh (ars antiqua, ars nova, nizozemská, benátská škola)
  „Muzikanti, co děláte“ – česká lidová
 4. Vývoj české hudby do 16. stol. (nejstarší památky české hudby, rozvoj hudební kultury ve 14. stol.,husitský chorál a jeho vliv na českou hudbu novodobou, hudební vývoj v 16. stol.)
  „Když jsem šel z Hradišťa“ – moravská lidová
 5. Vznik a vývoj opery (italská opera 17. a 18. stol., reforma Gluckova, složky opery)
  „Zvonečku hlas milý“ – W.A.Mozart
 6. Hudební barok (F.Händel, J.S.Bach)
  „Chtíc, aby spal“ – A.V.Michna z Otradovic
 7. Hudební klasicismus a český podíl na jeho vzniku (mannheimská škola, J.Haydn, W.A.Mozart)
  „Teče voda, teče“ – moravská lidová
 8. Ludwig van Beethoven
  „Koupím já si koně vraný“ – česká lidová
 9. Hudební romantismus v 1. pol. 19. stol. (F.Schubert, R.Schumann, C.M.Weber, F.Chopin)
  „Jít vandrem“ – F.Schubert
 10. Novoromantismus a rozvoj národních škol
  „Ó, hřebíčku zahradnický“ – jihočeská lidová
 11. Česká hudba v 19. stol. (situace v 1. pol. 19. stol., počátky české opery, B.Smetana)
  „Náchodský zámeček“ – česká lidová
 12. KLasicko-romantická syntéza (J.Brahms, A.Dvořák)
  „Láska, Bože, láska“ – slovenská lidová
 13. Česká a světová opera v 19. století
  „Hop, hej, cibulári“ – česká lidová
 14. Impresionismus v hudbě
  „Ach, není tu není“ – česká lidová
 15. Gustav Mahler a další pozdní romantikové
  „Sedlák, sedlák“ – česká lidová
 16. Hudba 20.stol. (charakteristika, směry, formy skladatelské techniky)
  „Nezacházej, slunce“ – jihočeská lidová
 17. Hudební experiment (expresionismus, folklorismus, 2. vídeňská škola a čtvrttónová hudba)
  „Dobrú noc, má milá“ – slovenská lidová
 18. Slohová syntéza (I. Stravinskij, A.Honegger, P.Hindemith)
  „V kolaji voda“ – slezská lidová
 19. Leoš Jánáček a česká hudba na přelomu 19. a 20. stol.
  „V širém poli studánečka“ – moravská lidová
 20. Bohuslav Martinů a česká hudební kultura 20. stol.
  „Chovejte mě, má matičko“ – česká lidová
 21. Vznika základní vývojové etapy jazzu
  „Nebe na zemi“ – J.Ježek
 22. Vznik základní klasifikace současné populární hudby
  „Yesterday“ – J.Lennon, P.McCartney
 23. Lidová píseň (charakteristika, sběratelé, vliv folklóru na hudbu umělou)
  „Vysoká veža“ – B. Martinů
 24. Významné osobnosti interpretačního umění české i světové hudby (výběr)
  „Ha, ty svatyj Vavřinečku“ – chodská lidová
 25. Sborový zpěv a jeho tradice v českých zemích
  „Proč bychom se netěšili“ – B.Smetana