Hudební výchova

Profilová část maturitní zkoušky

 1. Nejstarší období dějin hudby (vznik hudby, mimoevropské hudební kultury a jejich vliv na hudbu evropskou, hudba židovská a antická). „Měla jsem chlapce, nemám nic“ – jihočeská lidová
 2. Monodiální zpěv duchovní a světský (gregoriánský chorál, rytířský zpěv). „Žádnyj neví jako já“ – chodská lidová
 3. Polymelodický sloh (nejstarší vícehlas, ars antiqua, ars nova). „Muzikanti, co děláte“ – česká lidová
 4. Renesanční polyfonie (nizozemská, italská, vrcholní představitelé). „Když jsem šel z Hradišťa“ – moravská lidová
 5. Vývoj české hudby do 16. stol. (nejstarší památky české hudby, rozvoj hudební kultury ve 14. stol., husitský chorál a jeho vliv na českou hudbu novodobou, hudební vývoj v 16. stol.). „Růžička“ – 17. století
 6. Vznik a vývoj opery (opera 17. stol. a 18. stol., složky opery, Gluckova reforma). „Zvonečku hlas milý“ – W. A. Mozart
 7. Hudební baroko (G. F. Händel, J. S. Bach). „Stille Nacht“ – F. Gruber
 8. České hudební baroko (vývojové etapy, představitelé) „Chtíc, aby spal“ – A.V. Michna z Otradovic
 9. Hudební klasicismus a český podíl na jeho vzniku (mannheimská škola; Joseph Haydn) „Pastýřka“ – francouzská lidová
 10. Wolfgang Amadeus Mozart. „Pramínek vlasů“ – J. Šlitr, J. Suchý
 11. Ludwig van Beethoven „Koupím já si koně vraný!“ – česká lidová
 12. Raný romantismus (F. Schubert, R. Schumann, C. M. Weber, F. Chopin). „Jít vandrem“ – F. Schubert
 13. Novoromantismus a rozvoj národních škol. „Ó, hřebíčku zahradnický“ – jihočeská lidová
 14. Česká hudba v 19. stol. (situace v 1. pol. 19. stol., počátky české opery, B. Smetana). „Pocestný“ – A. Jelen
 15. Klasicko-romantická syntéza (A. Dvořák. P. I. Čajkovskij). „Sedlák, sedlák“ – česká lidová
 16. Světová opera v 19. století. „Hop, hej, cibuláři“ – česká lidová
 17. Impresionismus v hudbě. „Ach, není tu, není“ – česká lidová
 18. Gustav Mahler a další pozdní romantikové. „Tulipán“ – J. Šlitr, J. Suchý
 19. Hudba 1. poloviny 20. stol. (expresionismus – 2. vídeňská škola) „Nezacházej, slunce“ – jihočeská lidová
 20. Hudební experiment (folklorismus, čtvrttónová hudba, aleatorika, konkrétní, témbrová, minimální hudba). „Dobrú noc, má milá“ – slovenská lidová
 21. Slohová syntéza (I. Stravinskij, A. Honegger, P. Hindemith). „V kolaji voda“ – slezská lidová.
 22. Leoš Janáček a česká hudba na přelomu 19. a 20. století. „Honky tonky blues“ – J. Šlitr, J. Suchý
 23. Bohuslav Martinů a česká hudební kultura 20. století. „Chovejte mě, má matičko“ – česká lidová
 24. Vznik a základní vývojové etapy jazzu. „Až se k nám právo vrátí“ – spirituál
 25. Vznik a základní klasifikace současné populární hudby. „Yesterday“ – J. Lennon, P. Mc Cartney
 26. Lidová píseň (charakteristika, sběratelé, vliv folklóru na hudbu umělou). „Vysoká veža“ – B. Martinů