Postup do krajského kola Soutěže v německém jazyce

V úterý 6. února se konalo okresní kolo Soutěže v německém jazyce.

V kategorii SŠ, která je určena žákům 1. – 3. ročníků a odpovídajících ročníků víceletého gymnázia, zvítězila Veronika Pávková (5A6), která postupuje do krajského kola. Ela Nerudová (6A8) obsadila 2. místo.

V kategorii SŠ+, která je určena žákům, kteří mají trvalou možnost komunikovat v německém jazyce, bude naši školu v krajském kole reprezentovat Katarina-Maria Hebelková (5A8).

V kategorii NG II (tercie, kvarta) obsadila Tereza Paznochtová (4A8) 2. místo a Johana Bilová (4A8) 3. místo.

V kategorii ZŠ/NG I (prima, sekunda) patří 1. místo Nicole Sárové (2A8), 2. místo Filipu Vackovi (2A8). V této kategorii probíhá pouze školní a okresní kolo.

Všichni účastníci z naší školy byli úspěšní, neboť dosáhli medailové pozice.