Návštěva z Francie

V týdnu od 3. do 7. června navštívila Kraj Vysočina delegace z partnerského regionu Grand Est z Francie.  Hosté ze tří školských úřadů, z Remeše, Nancy-Metz a Štrasburku, měli ve svém nabitém programu též zastávku na naší škole. Navštívili hodiny občanské výchovy, dějepisu a angličtiny a poslechli si žákovské prezentace projektů Příběhy našich sousedů a Historie a občanství. Kromě předchozích témat zajímalo účastníky též fungování našeho vzdělávacího systému.

Druhou návštěvou byly dvě francouzské učitelky tělesné výchovy z Chaumont, které u nás byly na stáži job shadowing. Hlavním cílem jejich stáže byly hodiny TV a komunikačním jazykem byla angličtina.  Přivítali jsme je ale též ve dvou hodinách francouzštiny, ve kterých se setkaly s naší francouzskou lektorkou Alixií, a studenti si tak mohli ověřit své komunikační kompetence v tomto krásném jazyce.

Z Krajského úřadu Kraje Vysočina jsme dostali zpětnou vazbu, že se Francouzům v našem kraji velice líbilo a naše školy na ně udělaly výborný dojem.