Mezinárodní zkouška Německý jazykový diplom I

V tomto školním roce využilo 72 žáků možnosti skládat mezinárodní zkoušku Deutsches Sprachdiplom I (Německý jazykový diplom I. stupně, úroveň B1).

Nejprve 9. března absolvovali písemnou část, která se skládala z poslechu, čtení a písemné práce, a poté až do poloviny dubna se konaly ústní zkoušky. 

Výsledky zkoušek budou známy až v červnu, neboť všechny úkoly písemné zkoušky jsou zadávány a opravovány centrem pro Německý jazykový diplom Zentralstelle für das Auslandsschulwesen.