Konverzační soutěž v anglickém jazyce

Ve čtvrtek 12. 12. 2019 proběhla školní kola konverzační soutěže v anglickém jazyce v 1. (1A8 a 2A8) a 2. kategorii (3A8, 4A8, 1A6 a 2A6).

 1. kategorie:
  1. Zuzana Kourková, 2A8
  2. Amálie Nosková, 1A8
  3. Kristýna Koukalová, 1A8
 2. kategorie:
  1. Daniel Wiesner, 4A8
  2. Emma Pruknerová, 4A8
  3. Alžběta Vušková, 3A8

První dva z každé kategorie postupují do okresního kola.

Blahopřejeme.