Jazykový pobyt v Dublinu

Od neděle 4. 9. 2022 do 18. 9. 2022 tři učitelky (neangličtinářky) z jihlavského gymnázia absolvovaly jazykový pobyt v Dublinu, aby si vylepšily svoji angličtinu v programu s názvem Fluency and Language Development for Educational Staff.  

Jazyková škola Twin v Dublinu je jednou ze škol pro výuku anglického jazyka pro dospělé i mládež z celého světa. Ve škole se dbá na evropské hodnoty tolerance vzhledem k věku, původu i náboženství. Panovala zde velmi přátelská a profesionální atmosféra. Vyučování probíhalo na vysoké úrovni podle předem zjištěných úrovní studentů pod vedením zkušených lektorů.

Během výuky jsme se zdokonalily v gramatice, slovní zásobě, poslechu, ale i v porozumění hovorové angličtině mluvčích z celého světa.

Budova školy se nachází v severní části Dublinu v historické zástavbě ve středu města.

Součástí kurzu byl i odpolední Twin social programme. Měly jsme možnost seznámit se s kulturou a historickými památkami a procvičit si praktické jazykové dovednosti i v běžných situacích.

Intenzivní výuka anglického jazyka trvala každý den od 9:00 do 13:00. V každé skupině bylo maximálně 15 studentů.

Byly jsme ubytovány v rodinách, i tam jsme si dále zdokonalovaly jazykové dovednosti.

Radka Podloucká a Soňa Jurkovičová úspěšně absolvovaly 2 týdny kurzu, Hanka Řezníčková si rozdělila kurz do dvou týdenních pobytů.

Kurz byl velkou motivací pro další studium angličtiny i práci v evropských projektech.

Radka Podloucká, Hana Řezníčková, Soňa Jurkovičová