Dějepisná olympiáda – okresní kolo

V úterý 22. března se konalo online formou okresní kolo Dějepisné olympiády. Téma letošního 51. ročníku bylo „Šlechta v proměnách času“. V I. kategorii – ZŠ reprezentovali naši školu Petr Sukdolák ze třídy 1A6, který obsadil 8. místo (z 32) a na pěkném 9. místě (z 32) se umístila Dorota Pešová z 2A6.

Ve II. kategorii – SŠ skončil na stříbrném postu Daniel Wiesner z 6A8. Třetí příčku obsadil Ondřej Nejedlý ze 4A6 a čtvrtou pozici Alice Černochová z 6A8.

V krajském kole bude reprezentovat Ondřej Nejedlý.

Všem účastníkům děkujeme a k úspěšnému umístění blahopřejeme.