100 let českého gymnázia v Jihlavě

Vážená a milá absolventko,
vážený a milý absolvente!

20. září roku 1919 zahájilo prvních 191 žáků první školní rok v českém gymnáziu v Jihlavě. A přesně po sto letech 20. – 22. září 2019 bychom se s Vámi a s Vašimi spolužáky rádi sešli, abychom toto krásné výročí společně oslavili.

Obracíme se na Vás jako na kontaktní osobu Vaší třídy s prosbou o spolupráci. Není v našich silách komunikovat se všemi absolventy, kterých v roce 2019 bude už téměř 10 000, a proto Vás prosíme, abyste informace o přípravách oslav zprostředkovali spolužákům ze třídy.

A prosíme Vás také velice o zprávy o Vašich spolužácích, abychom mohli připravit almanach, výstavy a kulturní vystoupení.

Co všechno bychom tedy potřebovali vědět:

  1. Co myslíte, že by mělo být součástí programu oslav?
  2. Kdo z Vaší třídy dosáhl výjimečných úspěchů ve své činnosti, abychom ho v almanachu uvedli v kapitole Haec sunt mea ornamenta?
  3. Kdo by mohl prezentovat své úspěchy a zkušenosti, nejen pracovní, ale i zájmové, v několikaminutovém vystoupení v průběhu oslav?
  4. Kdo má hudební skupinu nebo umí něco nevšedního a mohl by vystupovat při oslavách (pravděpodobně v letním kině na Heulose)
  5. Kdo by mohl přispět vzpomínkou na školu do almanachu?
  6. Kdo by mohl zapůjčit fotografie, filmy, tablo, kroniku, zápisy perliček z hodin a další materiály?
  7. Kdo byl úspěšný ve svém podnikání a mohl by oslavy podpořit jako sponzor?

Na závěr si Vás dovolíme ještě požádat, abyste svým spolužákům ze třídy vyřídili prosbu o příspěvek (řádově 200–500,– Kč na osobu) na uspořádání oslav. Kdo může a bude ochoten, ať pošle svůj dar na transparentní účet Občanského sdružení při Gymnáziu v Jihlavě. Číslo účtu: 4211199476/6800. Mnohokrát děkujeme.

Předem velice děkujeme také za Vaši brzkou odpověď! A budeme Vám vděčni za všechny Vaše připomínky a Vaši další spolupráci.

S pozdravem

Mgr. Pavel Suk
ředitel školy