G 100

Čamba – originální dárek

U příležitosti 100. výročí založení českého gymnázia v Jihlavě vznikla karetní hra Čamba a bylo vyrobeno 100 balíčků karet.
Zbývající kusy ke koupi ve školním bufetu a v Knihkupectví OTAVA.

Almanachy k zakoupení

K dispozici je několik posledních kusů almanachů vydaných ke 100. výročí založení českého gymnázia v Jihlavě.
Almanach lze zakoupit na sekretariátě školy.

Pamětní deska

Stále shromažďujeme příspěvky na kamennou pamětní desku.
Příspěvky lze poukazovat na bankovní účet 4211241945/6800 (Sberbank CZ, a. s., pobočka Jihlava).