Středoškolská odborná činnost

Harmonogram SOČ pro Kraj Vysočina 2018/2019

Okresní přehlídka v KV: GJ – úterý 2. dubna 2019

Práce odevzdat nejpozději po jarních prázdninách v pondělí 11. března 2019

Krajská přehlídka SOČ KV: Gymnázium Třebíč – zatím rámcově duben–do 15. května 2019

Celostátní přehlídka SOČ: 14.–16. června 2019, Mendelovo gymnázium, Opava, Komenského 397/5, 746 01 Opava


Středoškolská odborná činnost (SOČ) je dobrovolná zájmová činnost žáků všech typů středních škol, kterou uskutečňují ve svých školách, mimoškolních zařízeních nebo individuálně. Jejím předmětem je řešení odborných problémů v 18 vědních oborech. Výsledkem je zpravidla jednotlivcem či kolektivem autorů vypracovaná samostatná práce nebo učební pomůcka, která se předkládá k odbornému posouzení a následně je obhajována před odbornou porotou. Nejúspěšnější řešitelé mohou být vybráni k účasti na obdobných mezinárodních soutěžních i nesoutěžních akcích.

Gymnázium Jihlava je společně s DDM Jihlava již po mnoho let spoluorganizátorem a hostitelem oblastního kola přehlídky SOČ.

Obory

 • 01. matematika a statistika
 • 02. fyzika
 • 03. chemie
 • 04. biologie
 • 05. geologie, geografie
 • 06. zdravotnictví
 • 07. zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
 • 08. ochrana a tvorba životního prostředí 09. strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design
 • 10. elektrotechnika, elektronika a telekomunikace
 • 11. stavebnictví, architektura a design interiérů
 • 12. tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
 • 13. ekonomika a řízení
 • 14. pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času
 • 15. teorie kultury, umění a umělecké tvorby
 • 16. historie
 • 17. filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory
 • 18. informatika

Máte-li zájem o elektronickou kopii konkrétní práce, můžete se obrátit na Mgr. Evu Hurychovou.

Ročník Jméno Název práce Ocenění
2017/2018 Matěj Kafka (8A8) (10) Analýza zkreslení kytarového zesilovače 2. místo OK
Jan Chlup (3A4) (6) Vir HIV 3. místo KK
Jitka Waldhauserová (6) Vývoj výskytu krevních skupin na Jihlavsku 6. místo KK
Filip Novotný (2) Detekce a klasifikace proměnných hvězd CK
2016/17 Tomáš Pytlík (5A6) (13) Hospodářský cyklus, free banking, centrální bankovnictví a inflace 3. místo KK
2015/16 Jakub Stříteský (G Jihlava)

Michal Bureš (G Prostějov)
(13) Prosazení na evropském burzovním trhu – akcie 9. místo CK
2014/15 Denisa Dobrovolná

Kateřina Varhaníková
(06) Mýty a fakta v péči o ústní dutinu dětí ve věku 3–7 let 10. místo CK
2013/14 Hana Malcová (17) Eutanazie – současný problém lékařské etiky 1. místo v CK
2013/14 Martin Mareš

Ondřej Pospíšil
(12) Univerzální puzzle 11. místo v CK
2012/13 Adam Dvořák

Anna Gümplová
(16) Soupis židovských podniků v Jihlavě v letech 1939 a 1940 a jejich historický vývoj 1. místo v CK
2011/12 Pavlína Dušková (16) Osvobození židovští studenti českého gymnázia v Jihlavě 12. místo v CK
Aneta Jelínková (15) Akad. mal. Eva Činčerová 9. místo v CK
2010/11 Petr Kameník a Magda Trnková (16) Montánní památky v okolí Jihlavy 7. místo v CK
2009/10 Pavel Farkač (13) Konstantní peněžní zásoba 3. místo v CK
2008/09 Aneta Pavlíčková (15) Divadlo utlačovaných 7. místo v CK
Marie Beranová (17) Bílá politika Austrálie účast v OK
2007/08 Jiří Honzl (16) JUDr. Matěj Netval, humpolecký právník, překladatel a novinář 1. m. v CK
Aneta Pavlíčková (15) Inscenační historie Strakonického dudáka se zaměřením na Horácké divadlo v Jihlavě 1. m. v CK
2006/07 F. Plašil (16) Kapitoly z historie polenské církevní správy 1. m. v CK
2005/06 A. Baloun,

R. Mihalik
(16) Viděl jsem slzy v očích žen 3. m. v KK
M. Tůmová (16) Zlo zvané válka 2. m. v OK
2004/05 M. Kovářová (16) Jihlavský dům s vysokou síní Benešova 4 6. m. v CK
2003/04 J. Coufalová (15) Duše má je zahrada aneb jedinečný osud francouzské básnířky Suzanne Renaud 2. m. v CK
M. Sýkorová (17) Proces “Tuček, Veselý, Rod a spol.” 1950 4. m. v CK
J. Cejpek (16) Olympijská medailistka Zdena Honsová-Lišková (životní přemety zlaté gymnastky) 11. – 12. m. v CK
J. Bušta,

K. Dvořák
(16) Jihlavský krvavý slunovrat roku 1920 úspěšně obhájeno (KK)
2002/03 J. Chaloupka (15) Bohuslav Metelka – osobnost jihlavského malíře a loutkáře 10. m. v CK
E. Balnerová,

H. Berková
(16) Ve stínu Davidovy hvězdy (Osudy jihlavských Židů v období 2.sv.v.) 2. m. v KK
M. Zvoníková (17) Stopy Boženy Němcové na Vysočině 3. m. v KK
2001/02 M. Vítů (16) Historie knihtisku v Jihlavě do počátku 20. století 4. m. v KK
1999/00 P. Nováková (16) Srpnová invaze a její následky na Jihlavsku
P. Jirková (16) Kamenné kříže v okolí Jihlavy
L. Kyncl (16) Činnost jezuitského řádu v Jihlavě a okolí od počátku 17. století do jeho zrušení
1997/98 J. Svobodová (16) Odboj za druhé světové války v oblasti Vysočiny
1995/96 L. Pohanová (16) Podstatští na Telči
Z. Baarová (16) Česko – německé vztahy v Jihlavě od založení Jihlavy do 2. světové války
Z. Ganzwohlová (16) Divadelnictví v Jihlavě v letech 1920 – 1929
F. Jirků,

J. Koubek
(16) Odsun Jihlavských Němců (1945 – 47)
Z. Vejchodská (16) Kolonia Veneria Cornelia
1994/95 R. Drmota (16) Heraldika a sfragistika – městské erby a pečetě okresu jihlavského
M. Hunalová (16) Z historie polenského špitálu
T. Novosad (16) Osudy Židů na Třebíčsku 4. m. v CK
1993/94 D. Chlupáček (16) Izrael