Mgr. Milan Taláček

Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost

Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu přírodovědného a technického vzdělávání na Gymnáziu Jihlava a zároveň v laboratořích a učebnách pomocí nových přístrojů a technologií zaujmout studenty gymnázia a partnerských základních škol v oblasti přírodních věd.

Z historie školy

Jediným důstojným dědicem staroslavné tradice zdejšího středního školství soudobé moderní státní gymnázium v Jihlavě hrdě se hlásí k odkazu všech svých předchůdců, kteří rozněcovali plameny vzdělanosti a šířili ideu lidskosti. Již ve třináctém století vznikla z potře královského horního města Latinská městská škola, jejíž nejstarší písemný doklad se váže k roku 1288. Nedostižným vrcholem středověké epochy se stalo latinské […]