Skip to main content

Stanovy PGJ

Stanovy jsou souhrnem základních pravidel, podle kterých Parlament funguje. Je to taková naše „ústava“, která popisuje základní činnosti a funkce Parlamentu.