Skip to main content

Tematické dny

V určitý den se oblečeme jako téma, které bylo vybráno pro tento určitý den. Jedny z populárních jsou například Suit up Day, Halloween, Valentýn. Na každý z těchto dnů se vyfotí společná fotka. Pravidelnost se odvíjí od mezinárodních dnů, svátků a vlastních nápadů.