Skip to main content

Běh pro Paměť národa

Běh organizovaný společnosti Post Bellum s cílem připomenout si osudy těch,  kteří sehráli větší či menší roli v historickém vývoji našeho státu. Běžci proto mohou běžet nejen za Václava Havla nebo Miladu Horákovou, ale i třeba za své prarodiče.

Více informací na oficiálních stránkách Běhu pro Paměť národa: behpropametnaroda.cz