Čtyřleté studium se sportovní přípravou

Kritéria přijímacího řízení pro uchazeče o studium ve školním roce 2023/2024

 • Časový harmonogram konání přijímacích zkoušek ve školním roce 2022/2023.
 • Přihláška ke studiu (ze serveru MŠMT; pro oboustranný tisk) pro školní rok 2023/2024 se odevzdává škole do 30. 11. 2022.
  Přihlášku lze doručit osobně na sekretariát školy, datovou schránkou (86nubkd) nebo zaslat poštou:
  Gymnázium Jihlava
  Jana Masaryka 1
  586 01 Jihlava
  Součástí přihlášky je potvrzení tělovýchovného lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče k tělesné výchově a sportu.
 • Pro zájemce o studium budeme v únoru/březnu 2023 organizovat konzultační semináře přijímacím zkouškám.

UPOZORNĚNÍ:

U studentů přijatých na obor 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou není v prvním roce studia možný přestup na jiný obor.