Gymnázium Jihlava
v
v

Změny v rozvrhu Friday 30. 9.

Nepřítomné třídy -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3A8 Bes Bes Bes
1A6 Bes Bes Bes
4A8 Bes Bes Bes
2A6 Bes Bes
Nepřítomní učitelé -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Dravecká Anna - - TaMi KaLa KaLa StIr .. .. - - - - - - -
Krondráf Martin - - - - - .. .. .. - - - - - - -
Marek Jiří .. .. -
Míšková Ilona - - .. .. - DvMi .. .. - - - - - - -
Němec Josef - - .. TaJa VoVe VoVe PrJi PrJi - - - - - - -
Petrů Mikulíková Eva - SvJa ..
Pokorná Táňa - HrPa -
Třísková Miluše .. .. ..
Vyhnálková Eliška - >>
Místnosti mimo provoz -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A1-2 Obs Obs Obs Obs Obs Obs Obs Obs Obs Obs Obs Obs Obs Obs Obs
Změny v rozvrzích učitelů
Taláček Milan
1 supl. (DrAn) M 2B4 B3C3 přespočetná hod.
Poulová Štěpánka
1 navíc M 4A6 A1-4 přespočetná hod.
2 navíc Inf 4B4 (I2) B3C3
2 přesun << Inf 4B4 (I1) B3C3 z 26.9. 8. hod
3 přesun << M 2A8 A2-1 z 26.9. 2. hod
4 navíc M 2A8 A2-1 přespočetná hod.
Česnek Petr
1 výměna << Fy 3C4 A3PF z 29.9. 5. hod
Dvořák Milan
4 supl. (MiIl) M 4A4 A2-5 za odpadlou
4 odpadá Ch 3A8
Fasorová Lenka
1 změna Ch 1A6 A1PC
Habermannová Vanda
3 odpadá Aj 3A8 (A12)
Hendrychová Martina
1 navíc Čj 1A4 B3-1 za odpadlou
3 odpadá Aj 3A8 (A11)
Hřeben Pavel
1 přesun << Čj 1A8 (P1) A2-3 z 27.9. 2. hod
2 přesun << Čj 1A8 (P2) A2-3 z 27.9. 1. hod
4 supl. (PoTa) Čj 1A8 A2-3 přespočetná hod.
5 přesun << Ch 2A4 A2-5 z 26.9. 6. hod
Hübner Klaus Mike
3 odpadá Nj 4A8 (N21) zrušeno
Hübnerová Ivana
1 odpadá Nj 2A4 (N22) zrušeno
Hurychová Eva
3 odpadá D 2A6
Kafková Vladimíra
4 odpadá M 4A8 (P2) zrušeno
5 odpadá M 4A8 (P1) zrušeno
Karel Ladislav
2 supl. (DrAn) Inf 1A4 (I2) B3C1 přespočetná hod.
3 spojeno (DrAn) Inf 1A4 (I2) B3C2
Kohout Martin
6 přesun >> Ch 2A6 na 3.10. 0. hod
Kuncová Zuzana
1 přesun >> Aj 4A6 (A12) na 29.9. 4. hod
4 navíc Aj 4A6 (A11) B2-3 za odpadlou
4 odpadá Aj 2A6 (A12)
Kundelová Natálie
6 výměna >> Zsv 3B4 na 26.9. 2. hod
Levák Ondřej
2 přesun >> M 4B4 na 26.9. 1. hod
4 přesun >> Hv 2A8 na 26.9. 2. hod
Málková Iva
5 přesun << D 1A8 A2-3 z 27.9. 7. hod
5 odpadá D 1A6 zrušeno
Marek Jiří
6 výměna << Čj 3B4 B2-1 z 26.9. 2. hod
3. - 5. les.Obecný pedagogický dohled
Nečadová Iveta
4 odpadá Aj 2A6 (A11)
Parkanová Olga
1 přesun >> Nj 4A6 (N21) na 29.9. 4. hod
3 změna Nj 4A6 (N22) B2B
4 změna Nj 1B4 (N22) B2B
Petrů Mikulíková Eva
1 výměna >> Čj 3C4 na 29.9. 5. hod
3. - 5. les.Obecný pedagogický dohled
Pokorná Táňa
3. - 5. les.Obecný pedagogický dohled
Pospíchalová Šárka
2 změna Bi 1A6 B3-1
3 odpadá M 1A6 (P2) zrušeno
4 odpadá M 1A6 (P1) zrušeno
Procházka Jiří
4 přesun << Z 6A8 A1-1 z 29.9. 5. hod
5 supl. (NeJo) Tv 3A6 (TVH) TvB4 přespočetná hod.
6 supl. (NeJo) Tv 3A6 (TVH) TvB4 přespočetná hod.
Procházka Pavel
1 přesun << Fy 5A6 B1-1 z 5. hod
5 přesun >> Fy 5A6 na 1. hod
Stolínová Irena
1 přesun << M 2A4 A2-5 z 29.9. 5. hod
1 odpadá M 1A4 zrušeno
4 supl. (DrAn) M 6A6 B3C3 za odpadlou
Svojsíková Jarmila
3 odpadá Fj 4A8 (F21) zrušeno
4 supl. (PMEv) Fj 1A4 (FJ21)+ B0D5 za odpadlou
Taras Ivan
1 odpadá Aj 2A4 (A11) zrušeno
Taras Jaroslav
2 supl. (NeJo) Čj 4A6 B1-3 za odpadlou
Třísková Miluše
3. - 5. les.Obecný pedagogický dohled
Vohlídalová Veronika
3 spojeno (NeJo) Tv 2A4 (TVH) TVen
4 spojeno (NeJo) Tv 2A4 (TVH) TVen
Voříšková Jitka
2 změna Šj 2C4 (Š21)+ A1Za
Vyhnálková Eliška
5 změna Čj 2A6 mim divadelní představení
3. - 4. les.Obecný pedagogický dohled
Změny v rozvrzích tříd
1A8
1 Čj P1 A2-3 přesun << HrPa z 27.9. 2. hod
1 M Ma1 odpadá (MiIl)
2 Čj P2 A2-3 přesun << HrPa z 27.9. 1. hod
2 M Ma2 odpadá (MiIl)
4 Čj A2-3 supluje HrPa (PoTa)
5 D A2-3 přesun << MaIv z 27.9. 7. hod
5 M odpadá (MiIl)
2A8
3 M A2-1 přesun << PoSt z 26.9. 2. hod
3 Ov odpadá (TrMi)
4 M A2-1 navíc PoSt
4 Hv přesun >> na 26.9. 2. hod
3A8
6 M odpadá (MiIl)
3. - 5. les. beseda, koncert, divadlo, film
1A6
1 Ch A1PC změna FaLe
2 Bi B3-1 změna PoSa
3 Čj P1 odpadá (MaJi)
3 M P2 odpadá (PoSa)
4 Čj P2 odpadá (MaJi)
4 M P1 odpadá (PoSa)
5 D odpadá (MaIv)
3. - 5. les. beseda, koncert, divadlo, film
4A8
3 Nj N21 odpadá (HuKM)
3 Fj F21 odpadá (SvJa)
4 Čj P1 odpadá (TrMi)
4 M P2 odpadá (KaVl)
5 Čj P2 odpadá (TrMi)
5 M P1 odpadá (KaVl)
3. - 5. les. beseda, koncert, divadlo, film
2A6
5 Čj mim změna VyEl divadelní představení
6 Ch přesun >> na 3.10. 0. hod
3. - 4. les. beseda, koncert, divadlo, film
3A6
5 Tv TVH TvB4 supluje PrJi (NeJo)
6 Tv TVH TvB4 supluje PrJi (NeJo)
1A4
1 Čj B3-1 navíc HeMa
1 M odpadá (StIr)
2 Inf I2 B3C1 supluje KaLa (DrAn)
3 Inf I2 B3C2 spojí KaLa (DrAn)
4 Fj FJ21 B0D5 supluje SvJa (PMEv)
1B4
4 Nj N22 B2B změna PaOl
4 Fj FJ21 B0D5 supluje SvJa (PMEv)
1C4
4 Fj FJ21 B0D5 supluje SvJa (PMEv)
6A8
4 Z A1-1 přesun << PrJi z 29.9. 5. hod
4 Čj přesun >> na 26.9. 3. hod
4A6
1 M A1-4 navíc PoSt
1 Aj A12 přesun >> na 29.9. 4. hod
1 Nj N21 přesun >> na 29.9. 4. hod
2 Čj B1-3 supluje TaJa (NeJo)
3 Nj N22 B2B změna PaOl
4 Aj A12 B2-3 navíc KuZu
4 Aj A11 B2-3 navíc KuZu
4 M odpadá (KrMa)
5 Inf I2 odpadá (DrAn)
6 Inf I2 odpadá (DrAn)
2A4
1 M A2-5 přesun << StIr z 29.9. 5. hod
1 Aj A11 odpadá (TaIv)
1 Nj N22 odpadá (HuIv)
3 Tv TVH TVen spojí VoVe (NeJo)
4 Tv TVH TVen spojí VoVe (NeJo)
5 Ch A2-5 přesun << HrPa z 26.9. 6. hod
5 Fy odpadá (KrMa)
2B4
1 M B3C3 supluje TaMi (DrAn)
2 Šj Š21 A1Za změna VoJi
2C4
2 Šj Š21 A1Za změna VoJi
7A8
6 Fy odpadá (KrMa)
5A6
1 Fy B1-1 přesun << PrPa z 5. hod
1 Z odpadá (NeJo)
5 Fy přesun >> na 30.9. 1. hod
3B4
6 Čj B2-1 výměna << MaJi z 26.9. 2. hod
6 Zsv výměna >> na 26.9. 2. hod
3C4
1 Fy A3PF výměna << CePe z 29.9. 5. hod
1 Čj výměna >> na 29.9. 5. hod
6A6
4 M B3C3 supluje StIr (DrAn)
4A4
4 M A2-5 supluje DvMi (MiIl)
4B4
2 Inf I2 B3C3 navíc PoSt
2 Inf I1 B3C3 přesun << PoSt z 26.9. 8. hod
2 M přesun >> na 26.9. 1. hod
Pedagogický dohled u třídy:
3A8
Hodina: 3. - 5. les., Učitel: Petrů Mikulíková Eva, Pokorná Táňa
1A6
Hodina: 3. - 5. les., Učitel: Marek Jiří
4A8
Hodina: 3. - 5. les., Učitel: Třísková Miluše
2A6
Hodina: 3. - 4. les., Učitel: Vyhnálková Eliška