Folklor

První říjnovou středu 5. 10. 2022 odstartovala Univerzita třetího věku svůj druhý ročník. Novinkou jsou letos nejen průkazky pro pravidelné účastníky, ale navýšený počet přednášek oproti ročníku předešlému.

Na první přednášce jsme se zaměřili na folklor. Zprvu Emílie Vacková (3B4), pod vedením Mgr. Elišky Vyhnálkové, představila folklor v širším měřítku, tj. obecné informace o folklorních částech v České republice a jejich charakteristiky. Účastníci přednášky společně s Miloslavem Brtníkem, uměleckým vedoucím folklorního souboru Pramínek, a Zbyškem Vodou, vedoucím souboru Pramínek, debatovali o tom, jak uchovat folklor pro další generace. Součástí přednášky byla i praktická ukázka místního pajerského kroje. Následovala ukázka místního lidového tance, zpěvu a hry na skřipky pod vedením pana Vody. V závěru přednášky účastníky zaujala barvitá beseda s panem Brtníkem, neboť je považován za jednoho z obnovitelů místního folkloru.