Konzultační semináře k přijímacím zkouškám online

Pro uchazeče o studium organizujeme po 21. únoru 2022 online konzultační semináře, na kterých s nimi naši vyučující českého jazyka a matematiky rozeberou vzorové testy k jednotným přijímacím zkouškám. 

Semináře budou probíhat v několika skupinách pro každý obor studia a předmět. Obsahem seminářů bude rozbor typových úloh, strategie řešení, upozornění na možné a časté chyby apod. 

Seminář každé skupiny jednoho předmětu bude rozdělený do dvou schůzek v délce 30 až 45 minut. 

Prostřednictvím online formuláře se můžete přihlásit na semináře z obou předmětů nebo jen na seminář z českého jazyka nebo jen z matematiky. 

Přihlásit se na online semináře můžete do 4. února 2022 včetně prostřednictvím formuláře.

Zadání vzorových testů najdete na stránkách Cermat pod příslušným oborem studia a předmětem.

Pro přístup do online semináře je nutné mít nainstalovanou aplikaci Microsoft Teams. Ke stažení je například na https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-teams/download-app