Výsledky přijímacího řízení

Rozhodnutí o nepřijetí po náhradním termínu a rozhodnutí o přijetí po první autoremeduře je možné si vyzvednout ve škole v pátek 20. května 2022 od 8.00 do 12.00.

Osmileté studium (obor 79-41-K/81)

Šestileté studium (obor 79-41-K/61)

Čtyřleté studium (obor 79-41-K/41)

Čtyřleté studium se sportovní přípravou (obor 79-42-K/41)