Změna pravidel hodnocení žáků

Ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 dochází k úpravě pravidel hodnocení žáků tak, aby byla v souladu s vyhláškou ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

Zákonní zástupci byli o konkrétních úpravách pravidel informování e-mailem.