Volby zástupců do školské rady

V červenci uplyne tříleté funkční období školské rady.
Pedagogický sbor zvolil nové zástupce do školské rady 15. 5. 2024.

Od 10. do 14. června 2024 mohou zákonní zástupci žáků navrhovat kandidáty na dvě místa ve školské radě. Informace o způsobu návrhu byly odeslány informačním systémem Bakaláři-Komens.

Od 17. do 20. června 2024 bude probíhat volba zástupců ve školské radě prostřednictvím webové aplikace Kraje Vysočina. Informace o způsobu hlasování obdrží zákonní zástupci žáků z webové aplikace Kraje Vysočina e-mailem na adresu registrovanou v informačním systému Bakaláři Gymnázia Jihlava.

21. června 2024 budou vyhlášeny výsledky na webových stránkách školy.