Týdenní program 9. – 15. 5. 2022

 • pondělí 9. – pátek 13.

  Weißenhorn
  příprava žáků závěrečných ročníků na ústní maturitní zkoušky
 • pondělí 9., úterý 10., pátek 13.

  český jazyk pro ukrajinské studenty
  přednáška a beseda o Janu Kubišovi v Městské knihovně Jihlava
 • středa 11.

  pedagogická rada za 3. čtvrtletí 2021/2022
  univerzita třetího věku
  přijímací zkoušky (2. náhradní termín)
  zasedání žákovského parlamentu
 • čtvrtek 12.

  schůzky vyučujících s rodiči (od 17.00 ve třídách, od 17.15 individuální konzultace do 19.00)
 • pátek 13.

  schůzka zástupců školních parlamentů G Jihlava a G Telč