Týdenní program 5. – 11. 10. 2020

  • pondělí 5. – pátek 9.

    – žáci nižšího gymnázia se účastní prezenční výuky v budově školy dle rozvrhu upraveného suplováním
    – žáci vyššího gymnázia se účastní distanční výuky dle rozvrhu upraveného suplováním
  • pondělí 5.

    školní les