Týdenní program 30. 11. – 6. 12. 2020

  • pondělí 30. 11. – pátek 4. 12.

    probíhá distanční, prezenční a kombinovaná výuka dle rozvrhu upraveného suplováním
  • středa 2.

    pedagogická rada (online)
  • čtvrtek 3.

    online informační den pro rodiče (bližší informace v IS Bakaláři>Komens, od 17.00 do 18.30)